PERSONDATAPOLITIK – FORRETNINGSFORBINDELSER

Behandling af persondata i tilknytning til vores samarbejdeSom følge af vores samarbejde behandler vi oplysninger om dig. I det følgende beskrives, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Retningslinjerne for vores behandling af personoplysninger findes i EU’s Databeskyttelsesforordning (”GDPR” -2016/679) og den danske Databeskyttelseslov gældende per25.05.2018.

DataansvarligDe juridiske enheder, som er ansvarligefor behandlingen af dine personoplysninger er:

AVISTA OIL Danmark A/S
Juelsmindevej 6/18
4400 Kalundborg
CVR: 1016 9291

AVISTA Green
Juelsmindevej 6/18
4400 Kalundborg
CVR: 3966 6795

Tlf.: 59 56 56 44
E-mail: avista@avista-oil.dk

Formål/brug af personoplysningerVi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

Vi behandler dine personoplysninger som led i kunderelation og/eller i kraft af vores samarbejde.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger:Det er primært almindelige oplysninger så som navn, adresse, kontaktdata, CVR-nr., CHR-nr., oplysninger om virksomhedens drift, produktionsforhold, ejerforhold, økonomi, kontonummer m.v., som vi behandler.
 • Almindelige oplysninger med højere beskyttelsesniveau i form af CPR-nr. kan også blive behandlet.

Behandlingsgrundlag
Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet ovenfor baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • For at kunne opfylde vores kontrakt, samarbejdsaftale m.v.
 • For at kunne overholde gældende lovgivning
 • Hvis det følger af en tilstrækkelig legitim interesse
 • Hvis vi har fået samtykke til at behandle oplysningerne

Opbevaring af personoplysninger
De personoplysninger, vi indsamler i forbindelse med kunde-og/eller samarbejdsforholdet, vil blive opbevaret elektronisk.

Dine oplysninger vil blive opbevaret sikkert og fortroligt. Det er alene personer med et sagligt behov, som har lovlig adgang til dine personoplysninger.

Ved ophør af kunde-eller samarbejdsforholdet tager vi stilling til, i hvilket omfang dine oplysninger skal slettes. Som udgangspunkt vil dine personoplysninger blive opbevaret i 5 år og herefter blive slettet uden unødig
forsinkelseved årets udgang. Giver lovgivningen undtagelsesvis grundlag for en længere opbevaring, kan dette finde sted.

Kilder
Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Offentlige myndigheder, fx SKAT

Videregivelse af dine personoplysninger
Vi kan videregive dine personoplysninger til tredjepart, som bistår os med at håndtere vores administration, fx bogholderi, hosting af IT-systemer m.v.

Ligeledes videregiver vi dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vier forpligtet tildet.

Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til hverentid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage over behandlingen af dine personoplysninger til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, fx Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at rette henvendelse til os på mailadressen avista@avista-oil.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fxhar ret til dataportabilitet i det konkret tilfælde, eller at din indsigelse bliver imødekommet. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Google Analytics
If you have given your consent, this website uses Google Analytics, a web analysis service of Google LLC. The responsible service provider in the EU is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google").

Scope of processing
Google Analytics uses cookies that enable an analysis of your use of our website. The information collected by the cookies about your use of this website is usually transferred to a Google server in the USA and stored.

We use the function 'anonymizeIP' (so-called IP-Masking): Due to the activation of IP-anonymization on this website, your IP-address will be shortened by Google within member states of the European Union or in other signatory states of the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the full IP address will be transferred to a Google server in the USA and shortened there. The IP address transmitted by your browser within the framework of Google Analytics is not merged with other data from Google.

During your website visit the following data will be collected:

 • the pages you call up, your "click behaviour“
 • Achievement of "website goals" (conversions, e.g. newsletter registrations, downloads, purchases)
 • Your user behavior (for example clicks, dwell time, bounce rates)
 • Your approximate location (region)
 • Your IP address (in abbreviated form)
 • technical information about your browser and the end devices you use (e.g. language settings, screen resolution)
 • Your internet provider
 • the referrer URL (via which website/advertising medium you came to this website)

Purposes of processing
On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your (pseudonymous [NOT USER ID]) use of the website and to compile reports on website activity. The reports provided by Google Analytics serve to analyse the performance of our website [OPTIONAL] and the success of our marketing campaigns.

Recipient
The data recipient is

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

as data processor. For this purpose we have concluded a contract with Google. Google LLC, headquartered in California, USA, and, if applicable, US authorities can access the data stored at Google.

Transfer to third countries
A transfer of data to the USA cannot be excluded.

Duration of storage
The data sent by us and linked to cookies is automatically deleted after 14 months. Data is automatically deleted once a month as soon as the storage period is reached.

You can also prevent the collection of data generated by the cookie and related to your use of the website (including your IP address) to Google and the processing of this data by Google by
a. not giving your consent to the setting of the cookie or
b. downloading and installing the browser add-on to disable Google Analytics HERE.

By setting your browser software accordingsly you can also prevent the storage of cookies. If your browser is set to refuse all cookies, the functionality of this and other websites may be limited.

For more information about Google Analytics terms of use and Google's privacy policy, please visit https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/ und unter https://policies.google.com/?hl=en.