AVISTA OIL
Automatisk tømning

Automatisk tømning

 

Fjernovervågning og automatisk tømning af din spildolietank
 

En sensor, der AUTOMATISK ...

  • overvåger din spildolietank
  • sender en alarm til AVISTA OIL
  • sørger for tømning

 

Få mere information