AVISTA OIL
Vi rådgiver om opbevaring af spildolie

Når du opbevarer spildolie, er det vigtigt at undgå sammenblanding af smøreolier og emulsioner.

Smøreolier som motor- og gearolier, hydraulikolier, isolations- og varmetransmissionsolier kan genraffineres og anvendes til nye smøreolier. Derfor er det vigtigt at holde dem adskilt fra andre typer olie, som ikke kan genbruges,
fx kølesmøremidler og andre olie-/vandemulsioner, fyringsolier og olieholdigt vaskevand fra diverse rengøringsopgaver.

De forskellige typer olieaffald afhentes af forskellige tankvogne eller af tankvogne med adskilte rum. Dermed sikrer vi den bedste behandling og størst mulige grad af genanvendelse.

Vi hjælper gerne med rådgivning, så du opnår optimal opbevaring og samtidig overholder alle lovgivnings- og miljøkrav. Kontakt os – vi er altid parat med råd og vejledning.

Brugte motorolier indeholder tungmetaller og forbindelser, som kan være kræftfremkaldende. Brug derfor ALTID handsker, når du håndterer spildolie.

AVISTA OIL DANMARK A/S
Juelsmindevej 6/18
4400 Kalundborg

59 56 56 44
avista@avista-oil.dk

Bestil afhentning