NÅR SPILDOLIE ER EN RESURSE

For os er spildolie en resurse, der kan genanvendes igen og igen – hvilket er helt i tråd med et holistisk syn på genanvendelse af jordens resurser.
Indsamling af spildolie og andet ​​olieholdigt affald spiller derfor en afgørende rolle i vores værdikæde.

Vi tilbyder innovative, sikre løsninger til bortskaffelse af spildolie og olieholdigt affald og servicerer med vores flåde af moderne tankvogne virksomheder i alle brancher og alle størrelser i hele Danmark.

Vi har mange års ekspertise samt alle nødvendige godkendelser til indsamling af spildolie og andet olieholdigt affald.

 

Indsamling af spildolie

Vi vejleder i alle spørgsmål om bortskaffelse af affald.

BESTIL AFHENTNING

Vi er specialister i olieholdigt affald

Spildolie, emulsioner, bremse- og frostvæsker er det centrale i vores indsamlingsaktiviteter. Men vi giver også råd og vejledning i spørgsmål om bortskaffelse af andet olieholdigt affald. Via vores netværk tilbyder vi bortskaffelse af andre typer affald, tilpasset de aktuelle behov. Vores vigtigste og grundlæggende ansvar er at sikre, at indsamling og bortskaffelse sker på en bæredygtig, pålidelig og miljøvenlig måde.

Baseolie

Spildolie
er ikke kun spildolie

Spildolie er den vigtigste råvare i fremstillingen af ​​baseolie. Det er første led i værdikæden. I affaldshierarkiet har genbrug og oparbejdning til genanvendelse højere prioritet end udnyttelse af affald som energi. Derfor er det vores mål, at al spildolie behandles som en værdifuld resurse frem for som affald.

Opbevaring, transport og forarbejdning af spildolie er underlagt særlige regler. Reglerne opdeler spildolie i forskellige kategorier.
Nogle kategorier må gerne blandes med hinanden, andre ikke.
Grænseværdier og yderligere information om spildolie kan findes nedenfor.

Spildolietyper

Emulsioner, Bore-/skæreolie

Vi udnytter det bedste
i en emulsion

For nogle er det bare beskidt vand, men der er meget i en emulsion, der kan genanvendes. Ved hjælp af særlige behandlingsteknologier kan emulsioner og andre olie-vandblandinger stadig skabe en værdi i det økonomiske kredsløb. Det sørger vi for i vores behandlingsanlæg. Restmaterialet renses og bortskaffes sikkert og miljørigtigt. Vi er eksperter inden for området og vejleder gerne. Grænseværdier og yderligere information om emulsioner og olie-vandblandinger kan findes nedenfor.

Emulsioner, bore-/skæreolie