HVOR SPILDOLIE BLIR EN RESSOURCE

I tråd med vores holistiske tilgang til genanvendelse af brugt olie som en ressource, spiller indsamlingen af ​​olieholdigt affald en ekstraordinær rolle i vores værdikæde. Vi leverer innovative og sikre løsninger til bortskaffelse af olieholdigt affald. Vi bruger moderne flerkammer tankvogne på landsplan. Ved at dække hele Tyskland lykkes det os at sikre pålidelig bortskaffelse for virksomheder i alle brancher og i alle størrelser. Som renovationsvirksomhed har vi den nødvendige ekspertise og godkendelse hertil.

 

Bortskaffelse

Vi yder support og rådgivning i alle forhold vedrørende bortskaffelse af affald.

BESTIL AFHENTNING

Vi er specialiseret i olieholdigt affald

Spildolie, emulsioner, bremsevæsker og frostvæske er kernen i vores indsamlingsaktiviteter. Men vi støtter og rådgiver også i alle spørgsmål i forbindelse med bortskaffelse af andet olieholdigt affald. Tilpasset til de respektive driftskrav tilbyder vi pålidelig bortskaffelse af andet affald gennem vores partnernetværk. Vores første og grundlæggende ansvar ligger i at tilfredsstille driftsbehov med hensyn til bæredygtig, pålidelig og miljøvenlig bortskaffelse.

Baseolie

Spildolie er IKKE det samme som spildolie

Spildolie er vores vigtigste råmateriale i fremstillingen af ​​vores basisolie. Det er kilden til vores værdikæde og behandles som sådan. Ifølge affaldshierarkiet er forberedelsen til genbrug og genanvendelse højere end den energiske nyttiggørelse af affald. Derfor er vores mål ikke at mærke den værdifulde ressource spildolie som affald.

Opbevaring, transport og forarbejdning af denne råvare er underlagt regler i Danmark. Disse opdeler spildolie i forskellige indsamlingskategorier. Nogle samlingskategorier kan være blandet med hinanden, andre ikke. Grænseværdier og yderligere information om spildolie kan findes nedenfor.

Spildolietyper

Emulsioner, Bore-/ skæreolie

FÅ DET BEDSTE AF EMULSIONER

For nogle er det bare snavset vand, men der er stadig meget i en emulsion, der kan udvindes. Ved hjælp af særlige behandlingsteknologier kan emulsioner og andre olie-vand-blandinger stadig indtage en funktion i det økonomiske kredsløb. For at gøre dette bortskaffer vi pålideligt de resulterende materialer og giver ekspert og direkte rådgivning om alle aspekter af emulsioner. Grænseværdier og yderligere information om emulsioner og olie-vand-blandinger kan findes nedenfor.

Emulsioner, Bore-/ skæreolie