AVISTA OIL
Danmarks førende indsamler af spildolie

AVISTA OIL er godkendt af Energistyrelsen til indsamling af spildolie og andet olieaffald.

Vores virksomhed bygger på mange års erfaring inden for spildolieindsamling og -genanvendelse. Vi blev grundlagt under navnet Dansk Olie Genbrug tilbage i 1993, og sammen med AVISTA OIL-gruppen, som har drevet indsamling og genraffineringsanlæg siden 1950’erne, råder vi over værdifuld ekspertise og erfaring på området.

Vi betjener mere end 15.000 kunder – primært autoværksteder, genbrugspladser og industrivirksomheder, men også entreprenører, skibe m.v. På årsbasis indsamler vi over 40.000 tons olieprodukter i hele Danmark til genanvendelse.

Når du bestiller afhentning, sørger vores logistikafdeling for hurtig og effektiv planlægning af kørslen for bedst muligt at imødekomme dine ønsker og behov.

Vi råder over en vognpark af specialbyggede tankvogne, der nemt kan komme til over alt. Vores erfarne chauffører sikrer, at spildolieprodukterne bliver håndteret og transporteret på sikker og miljømæssigt korrekt måde.

Ved afhentningen får du en kvittering for de afhentede spildolieprodukter, og de nødvendige miljødata bliver indberettet til myndighederne.

Spildolieprodukterne transporteres til vores genanvendelsesanlæg, som ligeledes er godkendt af Energistyrelsen.

Brugte smøreolier genraffineres til ny, ren baseolie af højeste kvalitet i Europas nyeste og mest moderne genraffineringsanlæg – AVISTA Green i Kalundborg. Baseolien indgår herefter i fremstilling af ny smøreolie. Ved fremstilling af baseolie via genraffinering opnås en besparelse i udledningen af CO2 på hele 30 % i forhold til baseolie fremstillet af råolie.

Olieemulsioner og andet vandholdigt olieaffald behandles i vores anlæg i Horsens, hvor olie og vand separeres. Vandet renses for olie og tungmetaller og ledes herefter til rensningsanlæg. Olien genanvendes som brændselsolie og markedsføres under navnet AVISTA Fuel Regular H .

AVISTA OIL anvender miljø- og kvalitetsledelse i alle relevante processer og er certificeret i henhold til ISO 14001 og ISO 9001.

AVISTA OIL
DANMARK A/S

Juelsmindevej 6/18
4400 Kalundborg

Endelavevej 10/12
8700 Horsens

Tlf.: 59 56 56 44
Mail: avista@avista-oil.dk