Bæredygtighed & cirkulær økonomi

Vi er pionerer inden for cirkulær økonomi.
Vi indsamler spildolie, genraffinerer den og laver ny smøreolie af den.
AVISTA OIL opstod med baggrund i et eksisterende behov, og i dag er vi en af de vigtige spillere inden for bæredygtig udnyttelse af naturens resurser. Vores mål er, at affald altid bliver betragtet som en kilde til nyt liv. Derfor er al vækst i vores værdiskabelse altid en vækst i bæredygtighed for vores planet.

AVISTA OIL DANMARK A/S
Juelsmindevej 6/18
4400 Kalundborg

Endelavevej 10/12
8700 Horsens

59 56 56 44
avista@avista-oil.dk

Bestil afhentning

VORES ANSVAR

Vores virksomhed bygger på mange års erfaring inden for indsamling og genanvendelse af spildolie. Vi blev grundlagt under navnet Dansk Olie Genbrug i 1992, og sammen med AVISTA OIL-gruppen, som har drevet indsamling og genraffineringsanlæg siden 1950’erne, råder vi over værdifuld ekspertise og erfaring på området.

Vi servicerer mere end 15.000 kunder – primært autoværksteder og industrivirksomheder, men også entreprenører, skibe m.v.
På årsbasis indsamler vi omkring 50.000 tons spildolie i hele Danmark til genanvendelse.

Når du bestiller afhentning, sørger vores logistikafdeling for hurtig og effektiv planlægning af kørslen for bedst muligt at imødekomme dine ønsker og behov.

Vi råder over en vognpark af specialbyggede tankvogne, der nemt kan komme til over alt. Vores erfarne chauffører sikrer, at spildolien bliver håndteret og transporteret på sikker og miljømæssigt korrekt måde.

Ved afhentningen får du en kvittering for den afhentede spildolie, og de nødvendige miljødata bliver indberettet til myndighederne.

Spildolien transporteres til vores genanvendelsesanlæg, som er godkendt af Energistyrelsen.

Brugte smøreolier genraffineres til ny, ren baseolie af bedste kvalitet i Europas nyeste og mest moderne genraffineringsanlæg – AVISTA Green i Kalundborg. Baseolien indgår herefter i fremstilling af ny smøreolie. Ved fremstilling af baseolie via genraffinering opnås en besparelse i udledningen af CO2 på helt op til 90 % i forhold til baseolie fremstillet af råolie.

Slopolie, olieemulsioner og andet vandholdigt olieaffald behandles i vores anlæg i Horsens, hvor olie og vand separeres. Vandet renses for olie og tungmetaller og ledes herefter til rensningsanlæg. Olien genanvendes som støttebrændsel og markedsføres under navnet AVISTA Fuel Regular H.

AVISTA OIL anvender miljø- og kvalitetsledelse i alle relevante processer og er certificeret i henhold til ISO 14001 og ISO 9001.

AVISTA Green