VI LEVER BÆREDYGTIGHED

BÆREDYGTIGHED BEGYNDER HVOR AFFALD IKKE LÆNGER ANSES SOM AFFALD

Hvert produkt var beregnet til at blive brugt. Så snart brugen af ​​et produkt når sin afslutning, eller et produkts egenskaber ikke længere garanterer dets oprindelige brug, bliver det normalt til affald. Når det kommer til smøremidler, kaldes det brugt olie. Vi kalder det oprindelse. Det er kilden til vores integrerede værdikæde, der tager sig af forskellige typer brugt olie. Vi sikrer, at brugt olie finder vej ind i den cirkulære proces og ikke bruges andre steder eller går til spilde. Vores raffineringsproces er ikke kun affaldsfri, den sætter os også i stand til at lukke sløjfer på en bæredygtig måde ved at producere garanteret højkvalitets baseolier, som er nødvendige til smøremiddelproduktion.

BÆREDYGTIGHED

HVORDAN ORIENTERER VI OS?

Vi er vejledt af internationale standarder, såsom FN's internationalt anerkendte menneskerettighedserklæring samt Den Internationale Arbejdsorganisations arbejdsmæssige og sociale standarder samt principperne for økologisk og socialt ansvar i FN's Global Compact . De nationalt gældende love på de nævnte områder gælder også for vores handlinger. Med vores bæredygtige forretningsmodel og fremtidsorienterede virksomhedspolitik, samt de tilhørende investeringer og tiltag, yder vi også vores bidrag til at nå de internationalt anerkendte bæredygtighedsmål (kendt som Sustainable Development Goaal).

MENNESKERETTIGHEDER, ARBEJDSRETTIGHEDER, SOCIALE STANDARDER

Vi ser De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskelige rækker som et grundlæggende maksimum for al forretningsaktivitet. De rettigheder, der er beskrevet der, kan ikke ses bort fra eller svækkes. Dette gælder AVISTA OIL's handlinger over for dets medarbejdere, medarbejderne indbyrdes, med deres forretningspartnere, forretningspartnere med deres ansatte og i omgangen med samfundet. Derudover er den internationale arbejdsorganisations (ILO) grundlæggende arbejdsstandarder afgørende for iværksætteraktivitet. Konkret - men ikke endegyldigt - betyder det, at AVISTA OIL internt (og lige så krævende fra sine forretningspartnere)

 • Respekterer den menneskelige værdighed
 • Forbyder alle former for børnearbejde, tvangsarbejde eller menneskehandel eller moderne slaveri
 • Enhver form for forskelsbehandling baseret på race, hudfarve, religion (trosbekendelse), køn, alder, national oprindelse (afstamning), handicap, civilstand eller seksuel orientering er forbudt
 • Udtrykke retten til foreningsfrihed og kollektive forhandlinger Overholder, at overholdelse af kravene til arbejdssikkerhed og sundhedsbeskyttelse overholdes

Miljø- og klimaspørgsmål

Miljø- og klimaspørgsmål er særligt vigtige for os, da vores værdiskabelsescyklus afspejler beskyttelsen og omhyggelig brug af naturressourcer. Af denne grund er vi forpligtet til at undgå affald, hvor det er muligt og at minimere det, hvor det ikke kan undgås, eller at genbruge det. Vi sikrer, at dette løbende overvåges og forbedres ved at indføre og vedligeholde egnede ledelsessystemer hertil. Vi kræver af vores samarbejdspartnere en lige så omhyggelig brug af ressourcer og en miljøvenlig virksomhedspolitik.

ØKONOMISK LØNTABILITET & LANG LEVETID

Med bevidsthed om, at iværksætteraktivitet i den frie markedsøkonomi skal skabe lønsomhed og velstand for virksomheden, dens medarbejdere og samfundet, spiller dette bæredygtighedselement en lige så afgørende rolle i virksomhedspolitikken som de øvrige elementer. Iværksætteraktiviteten kan kun fortsætte, hvis rentabiliteten råder, og i den sammenhæng kan virksomheden eksistere på længere sigt. Vi anser dog ikke dette element for at være vigtigere end de andre aspekter. Virksomheden kan kun overleve på lang sigt, hvis der er balance mellem de fem elementer af bæredygtighed. I denne forstand er det nødvendigt at udvikle rentabilitetsstrategier, der eksisterer i harmoni med balancen mellem elementerne i bæredygtighed.

CERTIFIKATER

KVALITETSKONTROL

Som miljøserviceudbyder for produktionsvirksomheden AVISTA Green, sigter vi efter altid at levere enestående kvalitet. Det garanterer vi gennem passende ledelsessystemer i vores processer, såsom kvalitetsstyringssystemer i henhold til ISO. Vi har disse kvalitetssikringsforanstaltninger certificeret. De omfatter løbende forbedringer i ydeevnen. Når vi udvælger vores samarbejdspartnere, lægger vi stor vægt på sådanne kriterier, da dette også kan føre til et bæredygtigt forretningsforhold.

Download certifikater

ADFÆRDSKODEKS

INTEGRITET & Corporate Governance

Integritet er overlapningen af ​​ens egne handlinger med de ansvarlige etiske ideer, som man repræsenterer. Vi beskriver integritet og lovlig adfærd i vores Code of Conduct og kræver dette af vores medarbejdere. Vi forventer også, at vores forretningspartnere opfylder de samme etiske og juridiske standarder, som vi selv sætter. Følgende aspekter skal nævnes her:

 • Forbuddet mod svig, korruption, ulovlige donationer, kriminelle handlinger
 • Overholdelse af antitrust-regler
 • Overholdelse af skatteregler
 • Overholdelse af databeskyttelsesforskrifter
 • Den omhyggelige udvælgelse af medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Overholdelse af sanktions- og embargoregler
 • Forbuddet mod at støtte væbnede grupper i konfliktområder