VI ER HER STADIG OG SERVICERER DET DANSKE SPILDOLIE MARKED

Kære samarbejdspartnere

 

Som I måske ved, skete der mandag d. 24. juli 2017 en eksplosion efterfulgt af en brand i vores raffinaderi i Kalundborg.

Som det allervigtigste kan vi oplyse, at INGEN personer kom noget til, dog har vores raffinaderi lidt større skade.

I øjeblikket efterforskes årsagen til uheldet, hvorefter den fremtidige situation for raffinaderiet og omfanget af skaden klarlægges.

På trods af dette, fortsætter vi med at servicere vores danske kunder med indsamling af spildolie og olieholdigt affald.

I stedet for at raffinere spildolien i Danmark, transporterer vi den til vores anlæg i Tyskland, hvor den vil blive omdannet til baseolie.

Hvis I har nogen spørgsmål eller tanker omkring dette, er I velkomne til at kontakte os. Vi vil med glæde hjælpe.

 

Med venlig hilsen

Ledelse og medarbejdere hos AVISTA OIL

PageDesign.dk