Brændsler

 

Spildolien, der destilleres i raffinaderiet, er en sammensat produkt. De brugte smøreolier er delvist nedslidte oliemolekyler. Kulbrintekæder, som er "slidt over" i mindre dele efter mange timers brug, bidrager til et indhold af letteolier i spildolien.

 

Desuden findes der rester af benzin og diesel i spildolien. Disse lettere olieprodukter destilleres af ved lavere temperaturer end baseolien og fremkommer som biprodukter i oprensningen af baseolien.

 

AVISTA Fuel Premium 10: 10-15 % af spildolien destilleres af som et dieselolielignende produkt. Produktet sælges alene til tung industri som brændsel. 

 

AVISTA Fuel Regular LE: Spildolien indeholder ca. 2 % meget lette olier. Olierne minder om benzin og stammer dels fra egentlige benzinrester og dels fra slidte korte oliemolekyler.

AVISTA Fuel Regular EX: Fra ekstraktion af baseolien opstår et produkt bestående af baseoliedestillat med et opkoncentreret indhold af aromatiske forbindelser (PAH). AVISTA Fuel Regular EX sælges som brændsel til tung industri.

 

AVISTA Fuel Regular H: AVISTA Fuel Regular H er den brændselsolie som opstår fra genanvendelsen af olieemulsioner og fuelolier.