Bitumen

 

Den tungeste oliefraktion i spildolien ender i "Bottum product" - bundproduktet i sidste destillationskolonne. Denne tykke bituminøse olie, som skal holdes opvarmet til over 100 grader for at være pumpbar, er velegnet til produktion af tagpap. Det er vigtigt at viskositeten ("flydeevnen") er stabil og omkring de 250 cSt (centiStoke). 

 

AVISTA B250: Destillationen af baseolie stopper når der er 15-20% af den oprindelige spildolie tilbage i bunden af destillationskolonnen. Der styres efter en viskositet på 250, - heraf navnet AVISTA B250. Bundfraktionens størrelse afhænger af spildoliens sammensætning. Eksempelvis giver Algirsk spildolie en større bitumen fraktion end dansk og norsk spildolie. Da olien i Algeriet skal smøre i et varmere klima er den generelt tykkere.

 

Kan viskositeten ikke overholdes eller er det lavsæson for tagpapproduktion, må bottum product afsættes som brændselsolie, som en affaldsfraktion til eksempelvis NORD A/S 

 

Produktdatablad: 

 

AVISTA B250 – produktdatablad

 

 

 

Sikkerhedsdatablad:

 

AVISTA B250 - MSDS