Produkter af raffineringsprocessen

 

Hovedbestanddelen af de brugte smøreolier er intakt baseolie. Når smøreolien bliver slidt er det additiverne som slides, mens langt hoveddelen af baseolien fortsat er intakt. Efter en højteknologisk oprensning (destillation og ekstraktion) indgår de rene baseolier igen i produktion af nye smøreolier. Læs mere om destillationsprodukterne under menupunkterne baseolie og brændsler