Historie

 

AVISTA OIL Danmark's raffinaderis historie startede på Kalundborg Havn i 1992. Mustad International Group så en idé i at lave den sorte spildolie om til baseolie-"guld" og investerede penge i anlægget på Kalundborg Havn. At sikre råvarer til anlægget var allerede dengang essentielt og i løbet af 90'erne blev det tidligere DOAK oil og Østjysk Olie Depot en del af Dansk Olie Genbrug, som firmaet hed frem til okt. 2013.

 

De første år blev spildolien renset for tungmetaller til et rent brændsel, men der stræbtes fortsat efter at producere regenereret baseolie til produktion af ny smøreolier. Ny teknologi blev udviklet og produktionen af baseolie kunne starte 10 år senere i 2002.

 

Som fuldskala forsøgsanlæg måtte AVISTA OIL Danmark dog kæmpe med en del udfordringer. Baseolieproduktionen var en realitet, men ”børnesygdomme” og mangel på tilstrækkelige spildolieleverancer var fortsat en hæmsko for stabil produktion.

 

I feb. 2005 blev produktionen midlertidigt lukket. I de følgende 2 år blev større sikkerhed i spildolieleverancerne funderet i form af oprettelsen af AVISTA OIL Group. AVISTA OIL Group sikrede sig adgang til en mere stabil spildolietilførsel ved selv at opkøbe eller investere i flere europæiske virksomheder, som indsamler spildolie. AVISTA OIL Group har i dag desuden samhandel med en række spildolieindsamlere i Skandinavien og Nordeuropa, men også Afrika og USA, idet 3/4 af den behandlede spildolie importeres.

 

Sideløbende med sikringen af råvaretilførslen, blev ændringer og optimeringer i produktionsanlægget designet og implementeret 2006-2009. Lige siden er baseolie blevet regenereret af spildolien i et "state of the art" anlæg og anvendes til produktion af nye smøreolier på en række olieblanderier.

 

 

I 2013 tog Dansk Olie Genbrug springet og skiftede navn til AVISTA OIL Danmark for at understrege samhørigheden med AVISTA OIL Group.