AVISTA OIL

 

Vi varetager indsamlingen af spildolie produkter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie fra havne og skibe.

 

AVISTA OIL Danmark A/S har fortsat behandlingsanlæg i Kalundborg og Horsens samt decentrale tanklagre i Struer, Ålborg, Fredericia, Aabenraa og København. På raffinaderiet i Kalundborg oparbejdes de brugte smøreolier til ren baseolie. Baseolien indgår som hovedingrediens i produktionen af nye smøreolier.