Miljø og kvalitet

 

AVISTA OIL Danmark er miljø og kvalitetscertificeret af NVE GL efter ISO 14001 og 9001. Miljø og kvalitetsledelse indgår i alle relevante processer. Systemet giver gode rammer for gennemførelse af miljøforbedringer og hjælper til at fastholde fokus på forbedringspotentialer og rette op på fejl og mangler.