MILJØ OG SPILDOLIE

AVISTA OIL Danmark A/S indsamler og raffinerer brugte motor-, hydraulik-, gear- og andre typer smøreolie.

Af de oprensede baseolier produceres ny smøreolie.

  Download Brochure

 

Miljø og kvalitet

AVISTA OIL Danmark er miljø og kvalitetscertificeret af NVE GL efter ISO 14001 og 9001. Miljø og kvalitetsledelse indgår i alle relevante processer. Systemet giver gode rammer for gennemførelse af miljøforbedringer og hjælper til at fastholde fokus på forbedringspotentialer og rette op på fejl og mangler.

 

Miljøledelsescertifikat (pdf)

Miljøredegørelse 2013 (pdf)

Miljøpolitik (pdf)

Kvalitetsledelsescertifikat (pdf)

Kvalitetspolitik (pdf)